Uurimis- ja loovtööde vormistamine

Nõuded uurimis- ja loovtöö vormistamisele põhikoolis (2018)

Töö osad:
  • 1. leht - tiitelleht
  • 2. leht - sisukord
  • 3. leht - sissejuhatus
  • järgmise leheküljed - töö põhiosa, mis on liigendatud peatükkideks ja alapeatükkideks (NB! Iga peatükk algab uuelt lehelt, alapeatükk jääb peatükiga samale lehele).
  • Peale põhiosa tuleb kokkuvõte.
  • Peale kokkuvõtet tuleb kasutatud kirjanduse loetelu.
    • Kui tööl on lisasid, siis need lisatakse kõige lõppu, peale kasutatud kirjanduse loetelu.
Töö vormistamise juhendid

Loovtöö vormistamine Google Docs (Dokumendid) keskkonnas
Google Docs loovtöö vormistamise põhi

MS Word 2013 juhend (22.01.2018)
MS Word 2016 mall (02.04.2019) - malli kasutamiseks tuleb see enda arvutisse alla laadida ja siis saab seda juba oma sisuga täita.

Libre Office (sobib ka OpenOffice puhul)  (23.01.2018)


Tiitellehe vormindamine
Lisa tööle tiitelleht. Selleks mine esimese lehe algusesse ning klõpsa seal "Lisa lehekülg/ Insert Page" nuppu. Kõige ette ilmub tühi lehekülg.
Tiitellehe korrektseks vormistamiseks on kõige lihtsam teha tabel, milles oleks 1 veerg ja 4 rida. Tabeli äärejooned saab hiljem nähtamatuks muuta, aga erinevatesse ridadesse pealkirju ja muid vajalikke tekste on lihtsam sisestada, kui reavahetustega soovitud vahesid sisse teha.
Pildil on tiitelleht kujundatud tabeli abil. Hiljem tuleb tabeli äärejoontele valida vormindus "äärejooned puuduvad/ None".

Kasutatud kirjanduse loetelu.
Siia tuleb kirja panna kõik allikad, millele töö tekstis on viidatud. NB! Kasutatud kirjanduse loetelus peavad olema ainult viidatud allikad, neid allikaid, millele tekstis viidatud ei ole, kohustusliku kirjanduse loetellu ei panda.

Viitamine.
Kui oled oma töös kasutanud lõike mõnest teisest tööst (seda võib mõõdukas koguses täiesti teha), siis tuleb sellele ka viidata.
Viitamiseks on erinevaid viise, aga oluline on see, et kogu uurimis/ loovtöö kirjaliku osa raames oleks viitamine ühesugune.
Võimalus 1
Numbriline viitamine. Tekstis kasutatud lõigu lõppu lisatakse nurksulgudes [  ] number, mis vastab artikli (raamatu, veebilingi) numbrile kasutatud kirjanduse loetelus.
Võimalus 2
Autori nime järgi viitamine. Tekstis kasutatud lõigu lõppu lisatakse sulgudes ( ) artikli (raamatu, veebilingil oleva materjali) autori nimi ja artikli avaldamisaasta.

Powered by emaze
APA viitamissüsteemi kasutamine MS Word 2013 programmis
Väike juhend selle kohta, kuidas kasutada Wordi sisseehitatud viitamissüsteemi viidete lisamiseks ja kasutatud kirjanduse koostamiseks.
http://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com/p/viitamine.html

Uurimistöö kaitsmine
Esitlus. Nõuandeid esitluse koostamiseks.

Videojuhendeid uurimistööde vormistamise kohta leiab Youtubest (need on küll teiste koolide vormistusnõuetest lähtuvad, aga põhiasjad on ikka samad):
MS Word https://www.youtube.com/results?search_query=uurimist%C3%B6%C3%B6de+vormistamine+Word

LibreOffice https://www.youtube.com/results?search_query=uurimist%C3%B6%C3%B6de+vormistamine+Libre