Viitamine MSWord 2013 (APA)

MS Word 2013 programmis abistab viidete ja kasutatud kirjanduse loetelu lisamist viitamissüsteem.
Viite lisamiseks tuleb klõpsata tekstis hiirekursor vilkuma sinna, kuhu soovid viite lisada. Siis tuleb valida menüüst VIITED, klõpsata noolekesel "Lisa tsitaat" juures ja valida sealt "Lisa uus allikas".


Järgmisena tuleb valida allika liik, vastavalt sellele kuvatakse ka väljad, mida kirje lisamiseks täitma peab. Oluline on täita nii palju välju, kui võimalik. Kui infot näiteks veebilehe autori või avaldamise aasta kohta ei ole, siis tuleb see tühjaks jätta.
Lisaväljad avanevad siis, kui panna linnuke "Kuva kõik bibliograafiaväljad" ette.

Juba lisatud allikad jäävad programmi mällu ning kui sama viidet on vaja kasutada mitmes kohas, siis saab selle juba sisestatud allikate loetelust järgmisesse kohta sisestada. Iga allikat on vaja sisestada ainult üks kord.

Kasutatud kirjanduse loetelu loomiseks tuleb jällegi hiirekursor panna vilkuma sinna, kuhu soovid loendi tekitada. Edasi tuleb valida menüüst VIITED ja siis Bibliograafia ning selle alt sobiv valik.

Uute allikate lisamisel tuleb kasutatud kirjanduse loetelu lihtsalt värskendada ning uued allikad ilmuvad seal nähtavale.

APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte: http://www.hanspoldoja.net/apa6/apa6_lyhikokkuvote.pdf
Videojuhend (Ingrid Maadvere) APA viitamissüsteemi kasutamise kohta MS Word 2010 (sobib ka MS Word 2013).