reede, 27. oktoober 2017

Triventy

Triventy

http://www.triventy.com/

Keskkond, mida saab kasutada testide ja tagasisideküsitluste koostamiseks. Töötab see sarnaselt Kahootile ja Quizizzele. Õpilastel tuleb mängimiseks minna aadressile triv.in ja sisestada mängu kood.

Keskkonda saab kasutada seda Google kontoga (gmail.com lõpuline e-postiaadress, kooli õpilaste e-postiaadress).

Õpetaja peab kindlasti valima Education mängutüübi ja kinnitama, et kasutab seda ainult hariduslikul eesmärgil.


Testi seadistamine
Küsimustele vastamise aja saab määrata kõikidele küsimustele ühesuguse ("Runtime setup")
"Advance settings" valiku alt saab määrata, kas edetabelit kuvatakse ja kas mängija saab peale vastamist mängu sotsiaalmeedias jagada (vaikimisi on jagamine lubatud).

"Public Quiz" valiku linnuke tähendab, et test on leitav ja kasutatav ka teistele keskkonna kasutajatele (nad saavad testist teha endale koopia ja seda siis ka muuta).

Koostöised testid
Erinevus Kahootist ja Quizizzest on see, et teste saab teha koostöös (näiteks õpilastega). Testi algataja (õpetaja) muudab testi koostöiseks (collaborative mode) ning jagab linki õpilastega.
  • Õpilased peavad küsimuste lisamiseks logima Triventy keskkonda sisse kooli e-postiaadressiga (Google konto) ja esimesel korral ka kinnitama, et nad kasutavad kontot üksnes hariduslikul eesmärgil. 
  • Üksteise küsimusi õpilased ei näe ja kustutada ei saa. 
  • Õpetajal kui testi algatajal on võimalus ebasobivad küsimused kustutada ja küsimusi muuta.

Küsimuste tüübid ja "õlekõrred"

Küsimused on valikvastustega, õige saab olla ainult 1 vastus.
Küsimustele saab lisada ka vihjeid ning õpilane saab vastates kasutada "õlekõrsi" (50/50, teiste vastajate poolt enim valitud variant, vihje nägemine). Ühe mängu jooksul saab ühte õlekõrt kasutada ainult 1 kord.

Lisaks on võimalik teha ka nö tagasisideküsitlusi (linnuke valiku "Survey question" ette), sellisel juhul on kõik vastused õiged ning hiljem on vastusevariandid eristatavad valikute hulga järgi.

Testide koostamise videojuhend (autor: Urve Jõgi)

Mängimise videojuhend (autor: Urve Jõgi)Koostöiste testide loomise juhend

Kasulikud materjalid - autoriõigused, viitamine, plagiaat

Järgnevatest õppematerjalidest leiad infot, kuidas ja mis tingimustel teiste autorite töid koolis õppetöös kasutada tohib ja mis on Creative Commons litsentsid. Lisaks on põhjalikud materjalid viitamise ja plagiaadi kohta, mida läheb vaja uurimis- ja loovtööde juhendajatel.
Kindlasti tuleb kasuks ka info otsimise nippide meeldetuletamine!

Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös
https://sisu.ut.ee/autorioigused. (autor Ingrid Maadvere)

Lisaks väike meeldetuletus pildipankadest, kust leiab tasuta kasutamiseks mõeldud pilte:
https://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com.ee/search/label/pildipank

ja helipankadest, kust on võimalik leida erinevaid helifaile tasuta kasutamiseks:
https://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com.ee/2017/09/tasuta-helifailide-pangad.html


Viitamise ABC

https://sisu.ut.ee/viitamiseabc/ (autorid Veronika Rogalevitš ja Siret Lahemaa)

Väga kasulik materjal loov- ja uurimistöö vormistamisel! Võimalus viitekirjete loomist harjutada.
Lisaks on toodud ülevaade erinevatest viitekirjete koostamise veebikeskkondadest (CiteFast'i olen ka selles blogis tutvustanud) ja MS Wordi võimalustest.

Lisalugemist plagiaadi kohta on võimalik leida siit: https://sisu.ut.ee/plagiaat_viitamine/Kasulikud materjalid - arvutiturvalisus

Veiko Hani on loonud mitmed kasulikud õpiobjektid, mille abil saab iseseisvalt omandada teadmisi arvutiturvalisuse, oma andmete kaitse jms alal.
Õpiobjektid on liigendatud teemadeks, vahepeal on võimalik lahendada ka enesekontrolli teste.

Autentimine

https://sisu.ut.ee/autentimine/

Õpiobjekt eneseharimiseks autentimisega seotud teemade osas. Lahti on seletatud põhilised mõisted (Võimalus on teadmisi ka enesekontrollitestide abil kontrollida. Hindeid ei panda :)

Lõiguke õppematerjalist huvi äratamiseks: "Oletame, et keegi koputab Sinu uksele ja Sa küsid: "Kes on?" ja jääd vastust ootama. Ukse tagant öeldakse enda identifitseerimiseks "Ma olen Mati". Sa vaatad uksesilmast ja tuvastad visuaalse vaatluse teel ukse taga olija Matiks - toimus autentimine. Seejärel otsustad Sa Mati sisse kutsuda - toimus autoriseerimine - loa andmine sisse tulla. "


Kus on minu andmed?

https://sisu.ut.ee/minuandmed/

Veebipõhiste andmete säilitamise, jagamise ja kustutamisega seotud teemad, pilveteenused ja
andmete pilves hoidmise ohud.
Õppematerjali läbinu on teadlik andmete eesmärgipärasest säilitamisest, jagamisest ja hävitamisest ning tunneb sellega kaasnevaid riske ja oskab valida sobivaid töövahendeid ja käitumisviise riskide maandamiseks. 


Nutiseadmete turvalisus

https://sisu.ut.ee/nutiturva/

Siin on sammsammult lahti räägitud kõik võimalikud nutiseadet ähvardavad ohud ja ka see, kuidas neid vältida. Teema on pisut pikem kui eelmised (läbimiseks kulub materjali koostaja hinnangul 3 akadeemilist tundi), aga nutiseadme turvalise haldamise osas kindlasti kasulik!

teisipäev, 24. oktoober 2017

Kasulikud materjalid - infootsing internetis

Tartu Ülikoolis valminud õpiobjektid, mis käsitlevad info otsimist teadusartiklite tarbeks. Siit võivad leida huvitavaid näpunäiteid ka huvilised gümnaasiumiõpilased

Infootsing internetist

https://sisu.ut.ee/internetgymn (autor Kärt Miil)

Gümnaasiumiõpilastele võiks rohkem huvi pakkuda Google Scholari kasutamine teadusinfo otsimisel: https://sisu.ut.ee/internetgymn/teadusartiklid-ja-google-scholar
ja erinevad nipid, kuidas Googlest edukamalt otsida:
https://sisu.ut.ee/internetgymn/google-ja-teised-otsingumootorid


Infoallikad

https://sisu.ut.ee/infoallikad/ (autorid Vilve Seiler ja Kärt Miil)

Siit leiab kasulikku infot infoallikate teema käsitlemiseks.

esmaspäev, 23. oktoober 2017

Matemaatika - osa ja tervik


https://www.mathlearningcenter.org/web-apps/fractions/

Keskkond, kus saab lihtsate vahenditega näidata osa suhet tervikusse ehk murde. Ei vaja kasutajakontot, aga keskkonda ei saa ka lingiga jagada (näiteks nii, et õpetaja teeb valmis ülesande ja saadab õpilastele arvutis täitmiseks).

Samas on õpetajal võimalik selles keskkonnas valmis teha ülesandeid (õpilastele värvimiseks jaotistega kujundeid või siis juba värvitud jaotistega kujundeid, mille juurde peab õpilane osa-terviku suhte kirja panema).


Keskkonna lehelt tõlgitud ja veidi täiendatud JUHEND

teisipäev, 17. oktoober 2017

Tagasiside küsimise keskkonnad

Strawpoll

http://www.strawpoll.me/

Keskkond, kus saab koostada valikvastustega tagasisideküsimustikke. Küsimustiku loomiseks ei pea omama kasutajakontot, aga konto loomisel on võimalus tehtud küsitlusi hiljem ka vaadata.

Küsida saab korraga 1 küsimuse ja vastused on kohe näha!

Ingrid Maadvere juhend:


Mentimeter

https://www.mentimeter.com/

Keskkond, kus saab tasuta koostada 2 küsimusega tagasisideküsitlust või siis 5 küsimusega testi. Võimalusi tagasiside kogumiseks on siin rohkem (skaala, valikvastus, pildivastus jms), kui Strawpollil, aga kasutamiseks on vaja esmalt luua konto.

Ingrid Maadvere juhend:

teisipäev, 3. oktoober 2017

Veebipõhiste puslede koostamine

Jigsaw Planet

https://www.jigsawplanet.com/

Keskkond, kus saab kas keskkonnas endas olevatest piltidest või siis oma piltidest koostada veebipuslesid.
Puslede koostamiseks ei pea tingimata tegema kasutajakontot, aga kasutajakonto puhul on võimalus loodud puslesid hallata ja soovi korral ka kustutada.

Uue pusle loomiseks klõpsa nupul "Create", vali arvutist pilt, millest soovid puslet teha ("Vali fail") ja lae üles.
Anna puslele nimi ja vali raskusaste ("Pieces") ning tükkide kuju.

Linnuke "Rotation" valiku ees keerab pusletükke, et neid oleks raskem kokku panna. Samas lauaarvutis oli pusletükkide keeramiseks vaja neil klõpsata esmalt vasaku hiireklahviga ja siis vasakut klahvi all hoides teha sobiv arv klõpse paremaga (ei pruugi sobida väiksematele arvutikasutajatele).

Puslesid saab süstematiseerida erinevatesse albumitesse (võimalik on jagada ka albumi linki, nii et selle abil pääseb lahendama kõiki seal olevaid puslesid).

"Tags" kasti saab kirjutada märksõnu, mille abil loodud puslet hiljem otsida.

Kui pilt on üles laetud ja valikud tehtud, klõpsa nupul "Create".


Jagamiseks tuleb klõpsata nupul "Share" ja valida siis sobiv viis. Email valiku alt saab kopeerida lingi (NB! Ära lahenda enne lingi kopeerimist puslet ära, sest muidu ta sellisel kujul avanebki).

Link näidispuslele: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=33f7bd9af8d3