kolmapäev, 26. november 2014

Lihtne ja kiire moodus testide koostamiseks - Testmoz

https://testmoz.com/

Keskkonnas saab teha 4 erinevat tüüpi vastustega küsimusi. Kasutamiseks ei ole vaja luua kasutajakontot, aga oluline on enda jaoks salvestada testi link ning administreerimise parool. Testi tulemusi vaatama ja testi muutma pääseb AINULT testi lingi ja parooli abil.

NB! Keskkonda saab teha ka kasutaja ning siis on testid ja tulemused kogu aeg kättesaadavad, aga see on tasuline.

Testi koostamine

Testi loomiseks klõpsa nupul "Make a Test".
Sisesta testi nimi (sisuliselt pealkiri) ja vali parool, millega hiljem pääsed testi muutma või selle tulemusi vaatama (NB! Parool ja testi link tuleb endale kusagile salvestada või meelde jätta, neid ei saa taastata ega meeldetuletust tellida).
Kui väljad on täidetud, klõpsa nupul "Continue".Edasi klõpsa menüüribal nuppu "Settings" ja seadista oma test. 
Passcode väli lubab testile sisestada ka nn õpilase koodi ehk ilma selleta ei saa testi täita. Kui see väli tühjaks jätta, siis saab testi täita igaüks, kes sellele lingile läheb.
Randomize the question order - linnuke selle valiku ees kuvab vastajale küsimused iga kord erinevas järjekorras (erinevatele õpilastele erinev järjekord).

Lisaks on võimalik määrata, mida vastajale peale vastamist kuvatakse. 
Score - näeb oma tulemust
Quiz outline - näeb testi ülevaadet
Indicate if the ... - näitab, kas vastus oli õige või vale
Display the correct answer - valiku korral kuvab vastajale ka õige vastuse.

Kui test on seadistatud, klõpsa nupul "Save".
Küsimuste lisamiseks klõpsa "Add New Question".
Kasti sisse kirjuta küsimus, vali küsimuse tüüp ning punktid, mida õige vastuse eest saab.
Küsimuse tüüpe saab valida 4 (nendest lähemalt allpool). Õige vastusevariant (või õigeid variandid, kui neid on rohkem) tuleb ära märkida.
Add/ Remove ... - Add lingi abil saab vastusevälju juurde lisada ja Remove kustutab ära selle välja, millel hiirega on klõpsatud (kursor vilgub selles väljas).
Shuffle answers - selle valikul esitatakse vastusevariandid iga kord erinevas järjekorras (mitte nii, nagu sisestati).
Save and Add New Question - salvestab loodud küsimuse ning liigub edasi uue küsimuse sisestamise juurde.
Save - salvestab küsimused ning kuvab juba loodud küsimuse loetelu.

Küsimuse tüübid:
Multiple choice - valida saab ühe variandi
True/ false - valida saab 2 variandi vahel, millest üks on õige.
Multiple response - valida saab mitu õiget vastust (seda oleks vaja ka küsimuse juures mainida, kuigi selle variandi puhul kuvatakse variantide ees ruudukesed, mitte ringid, nagu multiple choice korral). Õigena tuleb ära märkida KÕIK õiged vastusevariandid.
Fill in the blank - õpilane saab kasti oma vastuse sisestada, kuid oodatavad vastusevariandid tuleb siiski ette anda. Sobib ühesõnaliste ja numbriliste vastuste korral. Sõnade puhul tuleb arvestada, et test eristab suur- ja väiketähti ehk siis juhul kui täheregister pole oluline, tuleb õigetena ette anna erinevad variandid (vt pilti).

Kui küsimused on sisestatud ning klõpsata nupul "Save", on võimalik muuta punkte (points) ning küsimuse nime peal klõpsates muuta ka küsimust ennast. Samuti on siin võimalik üleliigseid küsimusi kustutada (linnuke sõna "Delete" all olevasse tulpa ning siis klõpsata nupul "Update").
Kui kõik küsimused on sisestatud, siis tuleb klõpsata menüüs sõnal "Publish". Testi saab (teades linki ja administraatori parooli) hiljem muuta, aga seda tuleb teha enne, kui õpilased on testile vastama asunud. Vastasel juhul ei kuvata testi tulemusi enam korrektselt.

Peale avaldamist kuvatakse veelkord testi link, see tuleks siis endale salvestada või meelde jätta. Sellelt lingilt pääsevad ka õpilased testile vastama ning testi looja hiljem tulemusi vaatama.

Testi läbiviimine

Testi läbiviimiseks tuleb õpilastele anda testi link ning kui testi tegemiseks sai lisatud ka parool, siis see samuti.
Õpilane peab testi alustades sisestama oma nime (ja parooli, kui seda nõutakse). 
Edasi avaneb talle test (alloleval pildil on testis 4 erinevat küsimuse tüüpi). 
Peale testi täitmist tuleb klõpsata nuppu "Submit". 
Kui test on seadistatud nii, et vastaja näeb peale testi sooritamist tagasisidet, siis kuvatakse talle see.


Õpetaja peab tulemuste nägemiseks klõpsama lahti sama lingi, kus asub test ning valima ülevalt Admin Login vaate ning sisestama testi loomisel määratud parooli.
Reports lingi alt näeb tulemusi. Tulemused kuvatakse protsentides ja neid on võimalik alla laadida ka csv-failina (avaneb näiteks Exceliga).


Link näidistestile https://testmoz.com/402286/ (nii parool admini jaoks kui ka passcode õpilase jaoks on "ajalugu").

Testi kloonimine

Kui on soov teha ühte ja sama testi mitme klassiga ning selleks, et tulemused eraldi faili saada, saab olemasolevast testist teha klooni.
Selleks tuleb avada testilink ning logida sinna administraatorina sisse. "Home" nupu alt leiab lingi "Clone This Test".

Pärast testi kloonimist tekitatakse uus testilink (admini parool jääb samaks, mis oli eelmisel testil). Testilink ei ole kohe avalik ehk see tuleb enne õpilastele saatmist avalikuks muuta. Selleks klõpsa kloonimisel saadud lingil, logi testi administreerimisse sisse ning klõpsa menüüs sõnal "Publish".
NB! Algne test ja kloonitud test ning nende tulemused asuvad ERINEVATEL linkidel.


Kloonimisega on võimalik näiteks erinevatele paralleelklassidele teha erinevad testid (kloonile, mis pole veel õpilastele saadetud, saab lisada küsimusi ja olemasolevaid küsimusi muuta).