teisipäev, 12. detsember 2017

Slido - keskkond tagasiside küsimiseks

https://www.sli.do/

Slido on keskkond, kus saab kiiresti küsida tagasisidet, küsimusi ettekandjale (analoogselt programmiga TodaysMeet), aga ka hääletust.

Tasuta versiooniga saab ühe sündmuse sees teha kuni 3 küsitlust (saab hääletada, anda hinnangut või vastata lühivastusega ning need vastused sõnapilvena kuvada).

Juhend:
https://docs.google.com/document/d/1brOnZrp3t4sgUVi2Une4hdGfu9dj5kg-n4C29mYcd-c/edit?usp=sharing

teisipäev, 21. november 2017

Pear Deck vahend slaidiesitluste interaktiivsemaks muutmiseks!

https://www.peardeck.com/

Pear Deck on Google pistikprogamm, mille abil on võimalik Google Slideshow või MS PowerPointi esitlusi interaktiivsemaks muuta. Seda, kuidas pistikprogrammi Google Slideshow'le lisada, saate vaadata juhendist.
Keskkond saab kasutada ka eraldi (vt ülalolev link).

Õpilased saavad esitlust jälgida oma nutiseadmest / arvutist ja esitluse kestel vastata õpetaja poolt esitatud küsimustele.

Küsimusi saab küsida suuliselt ja esitluse ajal luua kiiresti vastamise võimalus või siis luua juba varem küsimusega slaidid ja mõelda läbi vastamise võimalus.

Õpilased peavad osalemiseks kasutama oma Google kontot ja nende vastuseid saab anonüümselt ka suurel ekraanil näidata. Hea vahend selleks, et õpilastelt teemast arusaamise kohta kiiresti tagasisidet saada.
Samuti on võimalik PeadDeck vahendiga anda esitluse vaatamist - tagasisidet ka koduseks tööks.

JUHEND

Quiznetic - mänguline testikeskkond

Quiznetic

https://quiznetic.com/

Keskkond, kus saab teha teste, mille väljund on mängulist laadi (ekraanil kuvatakse osalejate edasijõudmist mängulaual).

Õpetaja saab ise luua mängulaua, kus osalejate "nupu" liikuma hakkavad (taustapilt, panna paika liikumispunktid). Õpilased mängivad oma seadmetes ja näevad ka seal oma edasijõudmist. Õpetaja saab suurel ekraanil näidata kõikide edasijõudmist mängulaual.

JUHEND keskkonna kasutamiseks


neljapäev, 16. november 2017

Formative - arvutis olevad töölehed interaktiivseks!

https://goformative.com/

Tegemist on keskkonnaga, kus on õpetajal on võimalik luua töölehti ja/või teste.

Töölehtedele/ testidele on võimalik lisada:
 • videot ja ülesandeid videos nähtu kohta
 • joonise täiendamise ja joonistamise ülesandeid
 • valikvastustega ülesandeid (üks õige valik või mitu õiget)
 • pikema või lühema vastusega vaba teksti küsimusi
Õpetaja saab keskkonda üles laadida ka doc ja docx faile (Word) või pdf-faile ning nende baasil teha arvutis täidetavaid töölehti!
Link juhendile

reede, 27. oktoober 2017

Triventy

Triventy

http://www.triventy.com/

Keskkond, mida saab kasutada testide ja tagasisideküsitluste koostamiseks. Töötab see sarnaselt Kahootile ja Quizizzele. Õpilastel tuleb mängimiseks minna aadressile triv.in ja sisestada mängu kood.

Keskkonda saab kasutada seda Google kontoga (gmail.com lõpuline e-postiaadress, kooli õpilaste e-postiaadress).

Õpetaja peab kindlasti valima Education mängutüübi ja kinnitama, et kasutab seda ainult hariduslikul eesmärgil.


Testi seadistamine
Küsimustele vastamise aja saab määrata kõikidele küsimustele ühesuguse ("Runtime setup")
"Advance settings" valiku alt saab määrata, kas edetabelit kuvatakse ja kas mängija saab peale vastamist mängu sotsiaalmeedias jagada (vaikimisi on jagamine lubatud).

"Public Quiz" valiku linnuke tähendab, et test on leitav ja kasutatav ka teistele keskkonna kasutajatele (nad saavad testist teha endale koopia ja seda siis ka muuta).

Koostöised testid
Erinevus Kahootist ja Quizizzest on see, et teste saab teha koostöös (näiteks õpilastega). Testi algataja (õpetaja) muudab testi koostöiseks (collaborative mode) ning jagab linki õpilastega.
 • Õpilased peavad küsimuste lisamiseks logima Triventy keskkonda sisse kooli e-postiaadressiga (Google konto) ja esimesel korral ka kinnitama, et nad kasutavad kontot üksnes hariduslikul eesmärgil. 
 • Üksteise küsimusi õpilased ei näe ja kustutada ei saa. 
 • Õpetajal kui testi algatajal on võimalus ebasobivad küsimused kustutada ja küsimusi muuta.

Küsimuste tüübid ja "õlekõrred"

Küsimused on valikvastustega, õige saab olla ainult 1 vastus.
Küsimustele saab lisada ka vihjeid ning õpilane saab vastates kasutada "õlekõrsi" (50/50, teiste vastajate poolt enim valitud variant, vihje nägemine). Ühe mängu jooksul saab ühte õlekõrt kasutada ainult 1 kord.

Lisaks on võimalik teha ka nö tagasisideküsitlusi (linnuke valiku "Survey question" ette), sellisel juhul on kõik vastused õiged ning hiljem on vastusevariandid eristatavad valikute hulga järgi.

Testide koostamise videojuhend (autor: Urve Jõgi)

Mängimise videojuhend (autor: Urve Jõgi)Koostöiste testide loomise juhend

Kasulikud materjalid - autoriõigused, viitamine, plagiaat

Järgnevatest õppematerjalidest leiad infot, kuidas ja mis tingimustel teiste autorite töid koolis õppetöös kasutada tohib ja mis on Creative Commons litsentsid. Lisaks on põhjalikud materjalid viitamise ja plagiaadi kohta, mida läheb vaja uurimis- ja loovtööde juhendajatel.
Kindlasti tuleb kasuks ka info otsimise nippide meeldetuletamine!

Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös
https://sisu.ut.ee/autorioigused. (autor Ingrid Maadvere)

Lisaks väike meeldetuletus pildipankadest, kust leiab tasuta kasutamiseks mõeldud pilte:
https://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com.ee/search/label/pildipank

ja helipankadest, kust on võimalik leida erinevaid helifaile tasuta kasutamiseks:
https://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com.ee/2017/09/tasuta-helifailide-pangad.html


Viitamise ABC

https://sisu.ut.ee/viitamiseabc/ (autorid Veronika Rogalevitš ja Siret Lahemaa)

Väga kasulik materjal loov- ja uurimistöö vormistamisel! Võimalus viitekirjete loomist harjutada.
Lisaks on toodud ülevaade erinevatest viitekirjete koostamise veebikeskkondadest (CiteFast'i olen ka selles blogis tutvustanud) ja MS Wordi võimalustest.

Lisalugemist plagiaadi kohta on võimalik leida siit: https://sisu.ut.ee/plagiaat_viitamine/Kasulikud materjalid - arvutiturvalisus

Veiko Hani on loonud mitmed kasulikud õpiobjektid, mille abil saab iseseisvalt omandada teadmisi arvutiturvalisuse, oma andmete kaitse jms alal.
Õpiobjektid on liigendatud teemadeks, vahepeal on võimalik lahendada ka enesekontrolli teste.

Autentimine

https://sisu.ut.ee/autentimine/

Õpiobjekt eneseharimiseks autentimisega seotud teemade osas. Lahti on seletatud põhilised mõisted (Võimalus on teadmisi ka enesekontrollitestide abil kontrollida. Hindeid ei panda :)

Lõiguke õppematerjalist huvi äratamiseks: "Oletame, et keegi koputab Sinu uksele ja Sa küsid: "Kes on?" ja jääd vastust ootama. Ukse tagant öeldakse enda identifitseerimiseks "Ma olen Mati". Sa vaatad uksesilmast ja tuvastad visuaalse vaatluse teel ukse taga olija Matiks - toimus autentimine. Seejärel otsustad Sa Mati sisse kutsuda - toimus autoriseerimine - loa andmine sisse tulla. "


Kus on minu andmed?

https://sisu.ut.ee/minuandmed/

Veebipõhiste andmete säilitamise, jagamise ja kustutamisega seotud teemad, pilveteenused ja
andmete pilves hoidmise ohud.
Õppematerjali läbinu on teadlik andmete eesmärgipärasest säilitamisest, jagamisest ja hävitamisest ning tunneb sellega kaasnevaid riske ja oskab valida sobivaid töövahendeid ja käitumisviise riskide maandamiseks. 


Nutiseadmete turvalisus

https://sisu.ut.ee/nutiturva/

Siin on sammsammult lahti räägitud kõik võimalikud nutiseadet ähvardavad ohud ja ka see, kuidas neid vältida. Teema on pisut pikem kui eelmised (läbimiseks kulub materjali koostaja hinnangul 3 akadeemilist tundi), aga nutiseadme turvalise haldamise osas kindlasti kasulik!

teisipäev, 24. oktoober 2017

Kasulikud materjalid - infootsing internetis

Tartu Ülikoolis valminud õpiobjektid, mis käsitlevad info otsimist teadusartiklite tarbeks. Siit võivad leida huvitavaid näpunäiteid ka huvilised gümnaasiumiõpilased

Infootsing internetist

https://sisu.ut.ee/internetgymn (autor Kärt Miil)

Gümnaasiumiõpilastele võiks rohkem huvi pakkuda Google Scholari kasutamine teadusinfo otsimisel: https://sisu.ut.ee/internetgymn/teadusartiklid-ja-google-scholar
ja erinevad nipid, kuidas Googlest edukamalt otsida:
https://sisu.ut.ee/internetgymn/google-ja-teised-otsingumootorid


Infoallikad

https://sisu.ut.ee/infoallikad/ (autorid Vilve Seiler ja Kärt Miil)

Siit leiab kasulikku infot infoallikate teema käsitlemiseks.

esmaspäev, 23. oktoober 2017

Matemaatika - osa ja tervik


https://www.mathlearningcenter.org/web-apps/fractions/

Keskkond, kus saab lihtsate vahenditega näidata osa suhet tervikusse ehk murde. Ei vaja kasutajakontot, aga keskkonda ei saa ka lingiga jagada (näiteks nii, et õpetaja teeb valmis ülesande ja saadab õpilastele arvutis täitmiseks).

Samas on õpetajal võimalik selles keskkonnas valmis teha ülesandeid (õpilastele värvimiseks jaotistega kujundeid või siis juba värvitud jaotistega kujundeid, mille juurde peab õpilane osa-terviku suhte kirja panema).


Keskkonna lehelt tõlgitud ja veidi täiendatud JUHEND

teisipäev, 17. oktoober 2017

Tagasiside küsimise keskkonnad

Strawpoll

http://www.strawpoll.me/

Keskkond, kus saab koostada valikvastustega tagasisideküsimustikke. Küsimustiku loomiseks ei pea omama kasutajakontot, aga konto loomisel on võimalus tehtud küsitlusi hiljem ka vaadata.

Küsida saab korraga 1 küsimuse ja vastused on kohe näha!

Ingrid Maadvere juhend:


Mentimeter

https://www.mentimeter.com/

Keskkond, kus saab tasuta koostada 2 küsimusega tagasisideküsitlust või siis 5 küsimusega testi. Võimalusi tagasiside kogumiseks on siin rohkem (skaala, valikvastus, pildivastus jms), kui Strawpollil, aga kasutamiseks on vaja esmalt luua konto.

Ingrid Maadvere juhend:

teisipäev, 3. oktoober 2017

Veebipõhiste puslede koostamine

Jigsaw Planet

https://www.jigsawplanet.com/

Keskkond, kus saab kas keskkonnas endas olevatest piltidest või siis oma piltidest koostada veebipuslesid.
Puslede koostamiseks ei pea tingimata tegema kasutajakontot, aga kasutajakonto puhul on võimalus loodud puslesid hallata ja soovi korral ka kustutada.

Uue pusle loomiseks klõpsa nupul "Create", vali arvutist pilt, millest soovid puslet teha ("Vali fail") ja lae üles.
Anna puslele nimi ja vali raskusaste ("Pieces") ning tükkide kuju.

Linnuke "Rotation" valiku ees keerab pusletükke, et neid oleks raskem kokku panna. Samas lauaarvutis oli pusletükkide keeramiseks vaja neil klõpsata esmalt vasaku hiireklahviga ja siis vasakut klahvi all hoides teha sobiv arv klõpse paremaga (ei pruugi sobida väiksematele arvutikasutajatele).

Puslesid saab süstematiseerida erinevatesse albumitesse (võimalik on jagada ka albumi linki, nii et selle abil pääseb lahendama kõiki seal olevaid puslesid).

"Tags" kasti saab kirjutada märksõnu, mille abil loodud puslet hiljem otsida.

Kui pilt on üles laetud ja valikud tehtud, klõpsa nupul "Create".


Jagamiseks tuleb klõpsata nupul "Share" ja valida siis sobiv viis. Email valiku alt saab kopeerida lingi (NB! Ära lahenda enne lingi kopeerimist puslet ära, sest muidu ta sellisel kujul avanebki).

Link näidispuslele: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=33f7bd9af8d3

teisipäev, 12. september 2017

Tasuta helifailide pangad

Vabaks kasutamiseks (tasuta) mõeldud helifailid

Allpool on lingid keskkondadele, kust on võimalik otsida helifaile (terveid muusikapalu ja laule või siis ka üksikuid helisid) ja neid oma töödes kasutada. Osade helifailide puhul on nõutud autorile viitamine, infot selle kohta leiad helifaili litsentsi juurest!

CCmixter http://dig.ccmixter.org/ - erinevad heliklipid, ka kokkumiksitud
FMA http://freemusicarchive.org/blog/
Opsound http://opsound.org/
SoundClick https://www.soundclick.com/business/license_list.cfm - tasuta lugusid saab otsida litsentsitüübi Creative Commons (free) alt.
The Freesound Project http://www.freesound.org/ - siit leiab üksikuid helisid, nagu näiteks auto käivitamise heli, koera haukumine jms.

neljapäev, 23. veebruar 2017

Quizlet

Link keskkonnale: https://quizlet.com/
 • Saab kasutada Google kontoga.
 • Õpetaja (aga ka õpilane) saab koostada sõnade või mõistete õppimiseks kaarte.
 • Mängu saab lingi abil jagada ka teistega.
 • Õpetajad saavad jagada üksteisega ka redigeerimise võimalust ja nii saab üksteise teste täiendada.
 • Õpetaja võib luua klassi (tasuta kuni 8) ja saab lisada õpilastele sinna teste
 • Klassi puhul on võimalik ka näha, kes ja mis vahendiga on õppinud.
 • Klassi puhul peab õpilane tegema endale Quizleti konto (NB! Kooli õpilaste e-post = Google konto!).
 • Kasutada saab ka teiste Quizleti kasutajate poolt loodud teste.

Kahoot


Link testide koostamise keskkonnale: https://getkahoot.com/

 • Keskkond klassis mängitavate küsitluste koostamiseks.
 • Õpetaja peab looma konto getkahoot.com aadressil.
 • Mängimiseks vajalik äpp nutiseadmes või arvutis aadress kahoot.it (õpetaja annab mängu alustamiseks vajaliku PIN koodi).
 • Valikvastustega küsimused, üks õige vastus.
 • Saab küsida pildiküsimusi.
 • Vastamise aeg piirides 20s - 1 minut


Uued võimalused (20.02.2017 koolituse materjal)

 • Jumble - vastused tuleb panna õigesse järjekorda (näiteks ajaloos sündmused õiges järjekorras).
 • Võimalus lisada sissejuhatav video (Youtube’st) ajaks, mil õpilased mänguga liituvad.
 • Võimalus luua videoküsimusi (Youtube video).Võimalus mängida meeskondadega (Quiz’i, mängu alustamisel tuleb teha vastav valik).

EdPuzzle - videoülesannete loomine ja jagamine


Link keskkonnale: https://edpuzzle.com/

 • Keskkond videoülesannete loomiseks ja nende jagamiseks.
 • Videot saab valida erinevatest keskkondadest või ise üles laadida (max suurus 1 GB).
 • Õpilased saavad keskkonda kasutada Google kontoga (kooli e-postiaadress) või sinna eraldi konto teha (NB! Nimed!).
 • Võimalus on kasutada teiste keskkonna kasutajate poolt juba varem valmis tehtud videoülesandeid (keeleõpetus!).
 • Lisaks saab õpetaja anda õpilasele ülesande ise videoülesanne teha ning hiljem saab parimaid õpilaste tehtud ülesandeid kasutada.
 • Õpetaja saab tagasisidet video vaatamise kohta ja hinnata vastuseid (võimalik kasutada valikvastuseid = automaatselt ennast parandav test).
 • Vastuseid on võimalik oma arvutisse alla laadida.
 • Saab kasutada Google kontoga.

kolmapäev, 22. veebruar 2017

Google Drive kasutamine õppetöös


Link keskkonnale: https://drive.google.com/

Link 22.09.2017 tehtud koolituse materjalile
 • Kasutatav Google kontoga (gmail.com lõpuga e-postiaadress, kooli õpilase e-postiaadress)
 • Võimalus luua kaustu ja laadida sinna üles materjale
 • Kaustu ja faile saab jagada (kas avalikult või ainult nendega, kellega soovitakse jagada).
 • Võimalus teha koostööd.
NB! Arvutis täidetava töölehe loomisel tuleb anda õigus ainult vaadata. Õpilased teevad töölehest endale koopia, täidavad selle ning jagavad õpetajaga.
 • Muidugi võib teha ka töölehest/ failist koopiaid ja jätta endale alles originaal.
 • Võimalus luua küsitlusi (Google vormid) ja teha lihtsamat andmetöötlust (Google arvutustabelid).
 • Koostöös esitluste loomine (Google esitlused).

teisipäev, 21. veebruar 2017

LearningApps

Link keskkonnale: http://learningapps.org/
 • Keskkond, kus saab luua erinevaid mängulaadseid õppimisülesandeid.
 • Kasutatav ka eesti keeles!
 • Kasutada saab valmis malle, mis tuleb täita oma sisuga.
 • Väga palju erinevaid võimalusi - ristsõnad, lünkade täitmine, vastavusse seadmine, “poomismäng”, memoriin, miljonimäng jne.
 • Olemas ka mängud, mida saab mitmekesi mängida
 • Õpilastega jagamiseks võib saata mängu veebilingi.
 • Õpetajal on võimalus luua klass ning lisada sinna õpilased
 • Klassile saab anda ülesandeid (mänge, mida läbi mängida).
 • Õpetaja näeb, kes ja millist mängu on mänginud.
Link juhendile 

Wizer.me - veebipõhised töölehed

Link keskkonnale: https://app.wizer.me/
 • Keskkond, kus saab luua erinevate küsimusetüüpidega teste:
valikvastused;
vastavusse seadmine;
lünkade täitmine;
pildile sõna sisestamine;
avatud vastusega küsimus;
tabeli täitmine, sorteerimine;
lingi, video ja pildi lisamine;
joonistuse lisamine. 
 • Võimalus lisada audioküsimusi või lugeda sisse tööjuhiseid.
 • Kasutada saab valmis kujundust.
 • Test on veebilehitsejas täidetav.
 • Etteantud vastuste korral ka isekontrolliv ehk õpetaja näeb tulemust.
 • Avatud vastusega küsimuse korral peab õpetaja vastust ise hindama.
 • Testi saab ka välja printida.
 • Vastuseid on võimalik oma arvutisse alla laadida.
 • Saab kasutada teiste kasutajate loodud lehti.
 • Saab kasutada Google kontoga.

esmaspäev, 20. veebruar 2017

Quizizz


Link keskkonnale:
https://quizizz.com/
 • Keskkond, kus saab luua valikvastustega teste.
 • Küsimuses saab kasutada üla- ja alaindeksit ning pilti.
 • Õpilased saavad testi teha oma arvutis/ nutiseadmes ja oma tempos (erinevalt Kahootist). Küsimustele vastamise aeg on 5 s - 15 min.
 • Küsimusi saab oma testi importida ka teiste Quizizze kasutajate avalikest testidest.
 • Võimalus küsimusi csv-failist keskkonda importida.
 • Testi saab anda õpilastele koduseks tööks (õpetaja määrab tähtaja ja paneb testi mängima).
 • Vastuseid on võimalik oma arvutisse alla laadida.
 • Saab kasutada Google kontoga.

laupäev, 18. veebruar 2017

Socrative

Link keskkonnale: https://www.socrative.com/

 • Testide läbiviimise keskkond - õpilane saab vastata nutiseadmega (Socrative Student äpp) või arvutis (Student Log In).
 • Õpilane kontot keskkonda looma ei pea, õpetaja saadab talle toa numbri, millega test avaneb.
 • Korraga saab Socrative “tuppa” testi tegema tulla 50 osalejat.
 • Tasuta versioonis on ainult 1 “tuba” (st üks numbri või tähekombinatsioon, millega õpetaja saab õpilasi kutsuda teste tegema).
 • Toa nime saab hiljem ka muuta.
 • Võimalus on korjata ka anonüümset tagasisidet ja hääletada ning küsida vastuseid suulistele küsimustele (Quick Question).
 • Valmis testi saab ka paberkandjale välja printida.
 • Võimalus teste ka teistega jagada (SOC kood).
 • Õpetaja saab keskkonda kasutada Google kontoga.

reede, 17. veebruar 2017

SeeSaw

Link keskkonnale: http://web.seesaw.me/

 • Keskkond videoülesannete loomiseks ja nende jagamiseks.
 • Videot saab valida erinevatest keskkondadest või ise üles laadida (max suurus 1 GB).
 • Õpilased saavad keskkonda kasutada Google kontoga (kooli e-postiaadress) või sinna eraldi konto teha (NB! Nimed!).
 • Võimalus on kasutada teiste keskkonna kasutajate poolt juba varem valmis tehtud videoülesandeid (keeleõpetus!).
 • Lisaks saab õpetaja anda õpilasele ülesande ise videoülesanne teha ning hiljem saab parimaid õpilaste tehtud ülesandeid kasutada.
 • Õpetaja saab tagasisidet video vaatamise kohta ja hinnata vastuseid (võimalik kasutada valikvastuseid = automaatselt ennast parandav test).
 • Vastuseid on võimalik oma arvutisse alla laadida.
 • Saab kasutada Google kontoga.
NB! Arvutis ei saa kasutada Internet Exploreriga!

kolmapäev, 15. veebruar 2017

Screencast-o-matic - ekraanivideote tegemineLink keskkonnale: https://screencast-o-matic.com/

 • Vahendiga saab salvestada kuni 15 minuti pikkuseid ekraanivideoid.
 • Võimalus kasutada mikrofoni (saab teksti peale rääkida) ja veebikaamerat (saab näidata ka näiteks rääkija pilti).
 • Video saab salvestada arvutisse või laadida üles Youtube keskkonda.
 • Ei vaja kasutajakonto loomist.
 • Arvutisse installeerimisel ei vaja administraatori parooli (juhul kui arvuti kasutaja profiil peetakse meeles - õpetajate arvutid - siis on vaja installeerida ainult 1 kord).

teisipäev, 14. veebruar 2017

Youtube

Youtube keskkonnas saab lisaks videote vaatamisele neid ka töödelda. Töötlemiseks tuleb video keskkonda üles laadida.

Link keskkonnale: https://www.youtube.com/
 • Saab kasutada Google kontoga.
 • Üles saab laadida maksimaalselt 15 minuti pikkuse video*
 • Videot saab jagada nii, et see ei ole Youtube otsingus leitav (lingiga).
 • Videot saab selles keskkonnas töödelda (Youtube Video Editor/ videoredigeerija).
 • Võimalik luua ka piltidest videot.

esmaspäev, 16. jaanuar 2017

Ajaloo õppevideod 8. klassile

Youtubes on tore videomaterjal 8. klassi ajalookursuse kohta. Videote autor on Kristo Siig (Merivälja Põhikooli ajalooõpetaja).