teisipäev, 21. november 2017

Pear Deck vahend slaidiesitluste interaktiivsemaks muutmiseks!

https://www.peardeck.com/

Pear Deck on Google pistikprogamm, mille abil on võimalik Google Slideshow või MS PowerPointi esitlusi interaktiivsemaks muuta. Seda, kuidas pistikprogrammi Google Slideshow'le lisada, saate vaadata juhendist.
Keskkond saab kasutada ka eraldi (vt ülalolev link).

Õpilased saavad esitlust jälgida oma nutiseadmest / arvutist ja esitluse kestel vastata õpetaja poolt esitatud küsimustele.

Küsimusi saab küsida suuliselt ja esitluse ajal luua kiiresti vastamise võimalus või siis luua juba varem küsimusega slaidid ja mõelda läbi vastamise võimalus.

Õpilased peavad osalemiseks kasutama oma Google kontot ja nende vastuseid saab anonüümselt ka suurel ekraanil näidata. Hea vahend selleks, et õpilastelt teemast arusaamise kohta kiiresti tagasisidet saada.
Samuti on võimalik PeadDeck vahendiga anda esitluse vaatamist - tagasisidet ka koduseks tööks.

JUHEND

Quiznetic - mänguline testikeskkond

Quiznetic

https://quiznetic.com/

Keskkond, kus saab teha teste, mille väljund on mängulist laadi (ekraanil kuvatakse osalejate edasijõudmist mängulaual).

Õpetaja saab ise luua mängulaua, kus osalejate "nupu" liikuma hakkavad (taustapilt, panna paika liikumispunktid). Õpilased mängivad oma seadmetes ja näevad ka seal oma edasijõudmist. Õpetaja saab suurel ekraanil näidata kõikide edasijõudmist mängulaual.

JUHEND keskkonna kasutamiseks


neljapäev, 16. november 2017

Formative - arvutis olevad töölehed interaktiivseks!

https://goformative.com/

Tegemist on keskkonnaga, kus on õpetajal on võimalik luua töölehti ja/või teste.

Töölehtedele/ testidele on võimalik lisada:
  • videot ja ülesandeid videos nähtu kohta
  • joonise täiendamise ja joonistamise ülesandeid
  • valikvastustega ülesandeid (üks õige valik või mitu õiget)
  • pikema või lühema vastusega vaba teksti küsimusi
Õpetaja saab keskkonda üles laadida ka doc ja docx faile (Word) või pdf-faile ning nende baasil teha arvutis täidetavaid töölehti!
Link juhendile