neljapäev, 21. november 2013

Õppematerjalid vee teema õpetamiseks põhikooli I ja II astmes


Tallinna Veel on valminud õppematerjal vee teema õpetamiseks II kooliastmes

Sinine klassiruum - tunniteemad, juhised ja tööülesanded
http://www.tallinnavesi.ee/images/stories/lastele/sinine%20klassiruum.pdf


Veetilga mäng - veeringe õpetamiseks I kooliastmes
http://www.sigrimigri.ee/VEEMANG-HTML/

Mängu põhjal saab täita töölehti: http://www.tallinnavesi.ee/images/stories/lastele/R2ndurTilk_toolehed.pdf

Tallinna Vee poolt tellitud Jänku Jussi videod: