Uurimis- ja loovtööde vormistamine

Nõuded uurimis- ja loovtöö vormistamisele põhikoolis (kinnitatud dets.2015)

Nõuded uurimis- ja loovtöö vormistamisele Viimsi Koolis (gümnaasiumis) (kinnitatud 10.09.2014)

Töö osad:
  • 1. leht - tiitelleht
  • 2. leht - sisukord
  • 3. leht - sissejuhatus
  • järgmise leheküljed - töö põhiosa, mis on liigendatud peatükkideks ja alapeatükkideks (NB! Iga peatükk algab uuelt lehelt, alapeatükk jääb peatükiga samale lehele).
  • Peale põhiosa tuleb kokkuvõte.
  • Peale kokkuvõtet tuleb kasutatud kirjanduse loetelu.
    • Kui tööl on lisasid, siis need lisatakse kõige lõppu, peale kasutatud kirjanduse loetelu.
Töö vormistamise juhendid

MS Word 2013 juhend (5.05.2015)
MS Word 2007 (sobib ka Word 2010 puhul)
OpenOffice 3.3 (sobib ka Libre Office puhul) Loovtöö vormindamine valmis malli kasutades

Kõige lihtsam on loovtööd vormindada juba valmis malli kasutades. Mallis on lehekülje häälestused, pealkirjade laadid jms juba kõik õige kirjastiili ja suurusega, olemasolev tuleb lihtsalt oma tekstiga asendada.
Mallid tuleb linkide all olevast keskkonnast oma arvutisse laadida ning siis vastava programmiga avada (ja täita sobiva sisuga).

Word 2013 programmiga vormindamise jaoks loodud mall (3.02.2015)
Word2007/2010 programmiga vormindamise jaoks loodud mall (uuendatud 2.02.2015)
Libre Office programmiga vormindamise jaoks loodud mall

Allalaadimiseks klõpsa noolekest (vt pilti).

Ülalolevate mallide puhul tuleks siis asendada peatükkide pealkirjade ja sisu tekstid ning ebavajalikud kustutada. Pealkirjade lisamisel saab edukalt kasutada vormingupintslit (võtta eelmiselt pealkirjalt laad ja kopeerida see järgmisele) või siis kasuta laadide valikust vajalikku laadi (peatüki pealkirjale Pealkiri/ Heading 1, alampealkirjale Pealikiri/ Heading 2 jne). Sissejuhatuse, kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse laadideks peab olema Pealkiri 1, aga ilma numbrita.
Kui pealkirjad on lisatud, tuleb sisukorda lihtsalt värskendada (kogu tabel, mitte ainult leheküljenumbrid) ja see moodustub siis muudetud pealkirjadest.Tiitellehe vormindamine

Lisa tööle tiitelleht. Selleks mine esimese lehe algusesse ning klõpsa seal "Lisa lehekülg/ Insert Page" nuppu. Kõige ette ilmub tühi lehekülg.
Tiitellehe korrektseks vormistamiseks on kõige lihtsam teha tabel, milles oleks 1 veerg ja 4 rida. Tabeli äärejooned saab hiljem nähtamatuks muuta, aga erinevatesse ridadesse pealkirju ja muid vajalikke tekste on lihtsam sisestada, kui reavahetustega soovitud vahesid sisse teha.
Pildil on tiitelleht kujundatud tabeli abil. Hiljem tuleb tabeli äärejoontele valida vormindus "äärejooned puuduvad/ None".

Kasutatud kirjanduse loetelu.
Siia tuleb kirja panna kõik allikad, millele töö tekstis on viidatud. NB! Kasutatud kirjanduse loetelus peavad olema ainult viidatud allikad, neid allikaid, millele tekstis viidatud ei ole, kohustusliku kirjanduse loetellu ei panda.

Viitamine.
Kui oled oma töös kasutanud lõike mõnest teisest tööst (seda võib mõõdukas koguses täiesti teha), siis tuleb sellele ka viidata.
Viitamiseks on erinevaid viise, aga oluline on see, et kogu uurimis/ loovtöö kirjaliku osa raames oleks viitamine ühesugune.
Võimalus 1
Numbriline viitamine. Tekstis kasutatud lõigu lõppu lisatakse nurksulgudes [  ] number, mis vastab artikli (raamatu, veebilingi) numbrile kasutatud kirjanduse loetelus.
Võimalus 2
Autori nime järgi viitamine. Tekstis kasutatud lõigu lõppu lisatakse sulgudes ( ) artikli (raamatu, veebilingil oleva materjali) autori nimi ja artikli avaldamisaasta.

Powered by emaze
APA viitamissüsteemi kasutamine MS Word 2013 programmis
Väike juhend selle kohta, kuidas kasutada Wordi sisseehitatud viitamissüsteemi viidete lisamiseks ja kasutatud kirjanduse koostamiseks.
http://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com/p/viitamine.html

Uurimistöö kaitsmine
Esitlus. Nõuandeid esitluse koostamiseks.