neljapäev, 23. veebruar 2017

Quizlet

Link keskkonnale: https://quizlet.com/
 • Saab kasutada Google kontoga.
 • Õpetaja (aga ka õpilane) saab koostada sõnade või mõistete õppimiseks kaarte.
 • Mängu saab lingi abil jagada ka teistega.
 • Õpetajad saavad jagada üksteisega ka redigeerimise võimalust ja nii saab üksteise teste täiendada.
 • Õpetaja võib luua klassi (tasuta kuni 8) ja saab lisada õpilastele sinna teste
 • Klassi puhul on võimalik ka näha, kes ja mis vahendiga on õppinud.
 • Klassi puhul peab õpilane tegema endale Quizleti konto (NB! Kooli õpilaste e-post = Google konto!).
 • Kasutada saab ka teiste Quizleti kasutajate poolt loodud teste.

Kahoot


Link testide koostamise keskkonnale: https://getkahoot.com/

 • Keskkond klassis mängitavate küsitluste koostamiseks.
 • Õpetaja peab looma konto getkahoot.com aadressil.
 • Mängimiseks vajalik äpp nutiseadmes või arvutis aadress kahoot.it (õpetaja annab mängu alustamiseks vajaliku PIN koodi).
 • Valikvastustega küsimused, üks õige vastus.
 • Saab küsida pildiküsimusi.
 • Vastamise aeg piirides 20s - 1 minut


Uued võimalused (20.02.2017 koolituse materjal)

 • Jumble - vastused tuleb panna õigesse järjekorda (näiteks ajaloos sündmused õiges järjekorras).
 • Võimalus lisada sissejuhatav video (Youtube’st) ajaks, mil õpilased mänguga liituvad.
 • Võimalus luua videoküsimusi (Youtube video).Võimalus mängida meeskondadega (Quiz’i, mängu alustamisel tuleb teha vastav valik).

EdPuzzle - videoülesannete loomine ja jagamine


Link keskkonnale: https://edpuzzle.com/

 • Keskkond videoülesannete loomiseks ja nende jagamiseks.
 • Videot saab valida erinevatest keskkondadest või ise üles laadida (max suurus 1 GB).
 • Õpilased saavad keskkonda kasutada Google kontoga (kooli e-postiaadress) või sinna eraldi konto teha (NB! Nimed!).
 • Võimalus on kasutada teiste keskkonna kasutajate poolt juba varem valmis tehtud videoülesandeid (keeleõpetus!).
 • Lisaks saab õpetaja anda õpilasele ülesande ise videoülesanne teha ning hiljem saab parimaid õpilaste tehtud ülesandeid kasutada.
 • Õpetaja saab tagasisidet video vaatamise kohta ja hinnata vastuseid (võimalik kasutada valikvastuseid = automaatselt ennast parandav test).
 • Vastuseid on võimalik oma arvutisse alla laadida.
 • Saab kasutada Google kontoga.

kolmapäev, 22. veebruar 2017

Google Drive kasutamine õppetöös


Link keskkonnale: https://drive.google.com/

Link 22.09.2017 tehtud koolituse materjalile
 • Kasutatav Google kontoga (gmail.com lõpuga e-postiaadress, kooli õpilase e-postiaadress)
 • Võimalus luua kaustu ja laadida sinna üles materjale
 • Kaustu ja faile saab jagada (kas avalikult või ainult nendega, kellega soovitakse jagada).
 • Võimalus teha koostööd.
NB! Arvutis täidetava töölehe loomisel tuleb anda õigus ainult vaadata. Õpilased teevad töölehest endale koopia, täidavad selle ning jagavad õpetajaga.
 • Muidugi võib teha ka töölehest/ failist koopiaid ja jätta endale alles originaal.
 • Võimalus luua küsitlusi (Google vormid) ja teha lihtsamat andmetöötlust (Google arvutustabelid).
 • Koostöös esitluste loomine (Google esitlused).

teisipäev, 21. veebruar 2017

LearningApps

Link keskkonnale: http://learningapps.org/
 • Keskkond, kus saab luua erinevaid mängulaadseid õppimisülesandeid.
 • Kasutatav ka eesti keeles!
 • Kasutada saab valmis malle, mis tuleb täita oma sisuga.
 • Väga palju erinevaid võimalusi - ristsõnad, lünkade täitmine, vastavusse seadmine, “poomismäng”, memoriin, miljonimäng jne.
 • Olemas ka mängud, mida saab mitmekesi mängida
 • Õpilastega jagamiseks võib saata mängu veebilingi.
 • Õpetajal on võimalus luua klass ning lisada sinna õpilased
 • Klassile saab anda ülesandeid (mänge, mida läbi mängida).
 • Õpetaja näeb, kes ja millist mängu on mänginud.
Link juhendile 

Wizer.me - veebipõhised töölehed

Link keskkonnale: https://app.wizer.me/
 • Keskkond, kus saab luua erinevate küsimusetüüpidega teste:
valikvastused;
vastavusse seadmine;
lünkade täitmine;
pildile sõna sisestamine;
avatud vastusega küsimus;
tabeli täitmine, sorteerimine;
lingi, video ja pildi lisamine;
joonistuse lisamine. 
 • Võimalus lisada audioküsimusi või lugeda sisse tööjuhiseid.
 • Kasutada saab valmis kujundust.
 • Test on veebilehitsejas täidetav.
 • Etteantud vastuste korral ka isekontrolliv ehk õpetaja näeb tulemust.
 • Avatud vastusega küsimuse korral peab õpetaja vastust ise hindama.
 • Testi saab ka välja printida.
 • Vastuseid on võimalik oma arvutisse alla laadida.
 • Saab kasutada teiste kasutajate loodud lehti.
 • Saab kasutada Google kontoga.

esmaspäev, 20. veebruar 2017

Quizizz


Link keskkonnale:
https://quizizz.com/
 • Keskkond, kus saab luua valikvastustega teste.
 • Küsimuses saab kasutada üla- ja alaindeksit ning pilti.
 • Õpilased saavad testi teha oma arvutis/ nutiseadmes ja oma tempos (erinevalt Kahootist). Küsimustele vastamise aeg on 5 s - 15 min.
 • Küsimusi saab oma testi importida ka teiste Quizizze kasutajate avalikest testidest.
 • Võimalus küsimusi csv-failist keskkonda importida.
 • Testi saab anda õpilastele koduseks tööks (õpetaja määrab tähtaja ja paneb testi mängima).
 • Vastuseid on võimalik oma arvutisse alla laadida.
 • Saab kasutada Google kontoga.