teisipäev, 21. november 2017

Pear Deck vahend slaidiesitluste interaktiivsemaks muutmiseks!

https://www.peardeck.com/

Pear Deck on Google pistikprogamm, mille abil on võimalik Google Slideshow või MS PowerPointi esitlusi interaktiivsemaks muuta. Seda, kuidas pistikprogrammi Google Slideshow'le lisada, saate vaadata juhendist.
Keskkond saab kasutada ka eraldi (vt ülalolev link).

Õpilased saavad esitlust jälgida oma nutiseadmest / arvutist ja esitluse kestel vastata õpetaja poolt esitatud küsimustele.

Küsimusi saab küsida suuliselt ja esitluse ajal luua kiiresti vastamise võimalus või siis luua juba varem küsimusega slaidid ja mõelda läbi vastamise võimalus.

Õpilased peavad osalemiseks kasutama oma Google kontot ja nende vastuseid saab anonüümselt ka suurel ekraanil näidata. Hea vahend selleks, et õpilastelt teemast arusaamise kohta kiiresti tagasisidet saada.
Samuti on võimalik PeadDeck vahendiga anda esitluse vaatamist - tagasisidet ka koduseks tööks.

JUHEND

Quiznetic - mänguline testikeskkond

Quiznetic

https://quiznetic.com/

Keskkond, kus saab teha teste, mille väljund on mängulist laadi (ekraanil kuvatakse osalejate edasijõudmist mängulaual).

Õpetaja saab ise luua mängulaua, kus osalejate "nupu" liikuma hakkavad (taustapilt, panna paika liikumispunktid). Õpilased mängivad oma seadmetes ja näevad ka seal oma edasijõudmist. Õpetaja saab suurel ekraanil näidata kõikide edasijõudmist mängulaual.

JUHEND keskkonna kasutamiseks


neljapäev, 16. november 2017

Formative - arvutis olevad töölehed interaktiivseks!

https://goformative.com/

Tegemist on keskkonnaga, kus on õpetajal on võimalik luua töölehti ja/või teste.

Töölehtedele/ testidele on võimalik lisada:
  • videot ja ülesandeid videos nähtu kohta
  • joonise täiendamise ja joonistamise ülesandeid
  • valikvastustega ülesandeid (üks õige valik või mitu õiget)
  • pikema või lühema vastusega vaba teksti küsimusi
Õpetaja saab keskkonda üles laadida ka doc ja docx faile (Word) või pdf-faile ning nende baasil teha arvutis täidetavaid töölehti!
Link juhendile

reede, 27. oktoober 2017

Triventy

Triventy

http://www.triventy.com/

Keskkond, mida saab kasutada testide ja tagasisideküsitluste koostamiseks. Töötab see sarnaselt Kahootile ja Quizizzele. Õpilastel tuleb mängimiseks minna aadressile triv.in ja sisestada mängu kood.

Keskkonda saab kasutada seda Google kontoga (gmail.com lõpuline e-postiaadress, kooli õpilaste e-postiaadress).

Õpetaja peab kindlasti valima Education mängutüübi ja kinnitama, et kasutab seda ainult hariduslikul eesmärgil.


Testi seadistamine
Küsimustele vastamise aja saab määrata kõikidele küsimustele ühesuguse ("Runtime setup")
"Advance settings" valiku alt saab määrata, kas edetabelit kuvatakse ja kas mängija saab peale vastamist mängu sotsiaalmeedias jagada (vaikimisi on jagamine lubatud).

"Public Quiz" valiku linnuke tähendab, et test on leitav ja kasutatav ka teistele keskkonna kasutajatele (nad saavad testist teha endale koopia ja seda siis ka muuta).

Koostöised testid
Erinevus Kahootist ja Quizizzest on see, et teste saab teha koostöös (näiteks õpilastega). Testi algataja (õpetaja) muudab testi koostöiseks (collaborative mode) ning jagab linki õpilastega.
  • Õpilased peavad küsimuste lisamiseks logima Triventy keskkonda sisse kooli e-postiaadressiga (Google konto) ja esimesel korral ka kinnitama, et nad kasutavad kontot üksnes hariduslikul eesmärgil. 
  • Üksteise küsimusi õpilased ei näe ja kustutada ei saa. 
  • Õpetajal kui testi algatajal on võimalus ebasobivad küsimused kustutada ja küsimusi muuta.

Küsimuste tüübid ja "õlekõrred"

Küsimused on valikvastustega, õige saab olla ainult 1 vastus.
Küsimustele saab lisada ka vihjeid ning õpilane saab vastates kasutada "õlekõrsi" (50/50, teiste vastajate poolt enim valitud variant, vihje nägemine). Ühe mängu jooksul saab ühte õlekõrt kasutada ainult 1 kord.

Lisaks on võimalik teha ka nö tagasisideküsitlusi (linnuke valiku "Survey question" ette), sellisel juhul on kõik vastused õiged ning hiljem on vastusevariandid eristatavad valikute hulga järgi.

Testide koostamise videojuhend (autor: Urve Jõgi)

Mängimise videojuhend (autor: Urve Jõgi)Koostöiste testide loomise juhend

Kasulikud materjalid - autoriõigused, viitamine, plagiaat

Järgnevatest õppematerjalidest leiad infot, kuidas ja mis tingimustel teiste autorite töid koolis õppetöös kasutada tohib ja mis on Creative Commons litsentsid. Lisaks on põhjalikud materjalid viitamise ja plagiaadi kohta, mida läheb vaja uurimis- ja loovtööde juhendajatel.
Kindlasti tuleb kasuks ka info otsimise nippide meeldetuletamine!

Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös
https://sisu.ut.ee/autorioigused. (autor Ingrid Maadvere)

Lisaks väike meeldetuletus pildipankadest, kust leiab tasuta kasutamiseks mõeldud pilte:
https://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com.ee/search/label/pildipank

ja helipankadest, kust on võimalik leida erinevaid helifaile tasuta kasutamiseks:
https://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com.ee/2017/09/tasuta-helifailide-pangad.html


Viitamise ABC

https://sisu.ut.ee/viitamiseabc/ (autorid Veronika Rogalevitš ja Siret Lahemaa)

Väga kasulik materjal loov- ja uurimistöö vormistamisel! Võimalus viitekirjete loomist harjutada.
Lisaks on toodud ülevaade erinevatest viitekirjete koostamise veebikeskkondadest (CiteFast'i olen ka selles blogis tutvustanud) ja MS Wordi võimalustest.

Lisalugemist plagiaadi kohta on võimalik leida siit: https://sisu.ut.ee/plagiaat_viitamine/Kasulikud materjalid - arvutiturvalisus

Veiko Hani on loonud mitmed kasulikud õpiobjektid, mille abil saab iseseisvalt omandada teadmisi arvutiturvalisuse, oma andmete kaitse jms alal.
Õpiobjektid on liigendatud teemadeks, vahepeal on võimalik lahendada ka enesekontrolli teste.

Autentimine

https://sisu.ut.ee/autentimine/

Õpiobjekt eneseharimiseks autentimisega seotud teemade osas. Lahti on seletatud põhilised mõisted (Võimalus on teadmisi ka enesekontrollitestide abil kontrollida. Hindeid ei panda :)

Lõiguke õppematerjalist huvi äratamiseks: "Oletame, et keegi koputab Sinu uksele ja Sa küsid: "Kes on?" ja jääd vastust ootama. Ukse tagant öeldakse enda identifitseerimiseks "Ma olen Mati". Sa vaatad uksesilmast ja tuvastad visuaalse vaatluse teel ukse taga olija Matiks - toimus autentimine. Seejärel otsustad Sa Mati sisse kutsuda - toimus autoriseerimine - loa andmine sisse tulla. "


Kus on minu andmed?

https://sisu.ut.ee/minuandmed/

Veebipõhiste andmete säilitamise, jagamise ja kustutamisega seotud teemad, pilveteenused ja
andmete pilves hoidmise ohud.
Õppematerjali läbinu on teadlik andmete eesmärgipärasest säilitamisest, jagamisest ja hävitamisest ning tunneb sellega kaasnevaid riske ja oskab valida sobivaid töövahendeid ja käitumisviise riskide maandamiseks. 


Nutiseadmete turvalisus

https://sisu.ut.ee/nutiturva/

Siin on sammsammult lahti räägitud kõik võimalikud nutiseadet ähvardavad ohud ja ka see, kuidas neid vältida. Teema on pisut pikem kui eelmised (läbimiseks kulub materjali koostaja hinnangul 3 akadeemilist tundi), aga nutiseadme turvalise haldamise osas kindlasti kasulik!

teisipäev, 24. oktoober 2017

Kasulikud materjalid - infootsing internetis

Tartu Ülikoolis valminud õpiobjektid, mis käsitlevad info otsimist teadusartiklite tarbeks. Siit võivad leida huvitavaid näpunäiteid ka huvilised gümnaasiumiõpilased

Infootsing internetist

https://sisu.ut.ee/internetgymn (autor Kärt Miil)

Gümnaasiumiõpilastele võiks rohkem huvi pakkuda Google Scholari kasutamine teadusinfo otsimisel: https://sisu.ut.ee/internetgymn/teadusartiklid-ja-google-scholar
ja erinevad nipid, kuidas Googlest edukamalt otsida:
https://sisu.ut.ee/internetgymn/google-ja-teised-otsingumootorid


Infoallikad

https://sisu.ut.ee/infoallikad/ (autorid Vilve Seiler ja Kärt Miil)

Siit leiab kasulikku infot infoallikate teema käsitlemiseks.