reede, 27. oktoober 2017

Kasulikud materjalid - autoriõigused, viitamine, plagiaat

Järgnevatest õppematerjalidest leiad infot, kuidas ja mis tingimustel teiste autorite töid koolis õppetöös kasutada tohib ja mis on Creative Commons litsentsid. Lisaks on põhjalikud materjalid viitamise ja plagiaadi kohta, mida läheb vaja uurimis- ja loovtööde juhendajatel.
Kindlasti tuleb kasuks ka info otsimise nippide meeldetuletamine!

Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös
https://sisu.ut.ee/autorioigused. (autor Ingrid Maadvere)

Lisaks väike meeldetuletus pildipankadest, kust leiab tasuta kasutamiseks mõeldud pilte:
https://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com.ee/search/label/pildipank

ja helipankadest, kust on võimalik leida erinevaid helifaile tasuta kasutamiseks:
https://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com.ee/2017/09/tasuta-helifailide-pangad.html


Viitamise ABC

https://sisu.ut.ee/viitamiseabc/ (autorid Veronika Rogalevitš ja Siret Lahemaa)

Väga kasulik materjal loov- ja uurimistöö vormistamisel! Võimalus viitekirjete loomist harjutada.
Lisaks on toodud ülevaade erinevatest viitekirjete koostamise veebikeskkondadest (CiteFast'i olen ka selles blogis tutvustanud) ja MS Wordi võimalustest.

Lisalugemist plagiaadi kohta on võimalik leida siit: https://sisu.ut.ee/plagiaat_viitamine/