reede, 27. oktoober 2017

Kasulikud materjalid - arvutiturvalisus

Veiko Hani on loonud mitmed kasulikud õpiobjektid, mille abil saab iseseisvalt omandada teadmisi arvutiturvalisuse, oma andmete kaitse jms alal.
Õpiobjektid on liigendatud teemadeks, vahepeal on võimalik lahendada ka enesekontrolli teste.

Autentimine

https://sisu.ut.ee/autentimine/

Õpiobjekt eneseharimiseks autentimisega seotud teemade osas. Lahti on seletatud põhilised mõisted (Võimalus on teadmisi ka enesekontrollitestide abil kontrollida. Hindeid ei panda :)

Lõiguke õppematerjalist huvi äratamiseks: "Oletame, et keegi koputab Sinu uksele ja Sa küsid: "Kes on?" ja jääd vastust ootama. Ukse tagant öeldakse enda identifitseerimiseks "Ma olen Mati". Sa vaatad uksesilmast ja tuvastad visuaalse vaatluse teel ukse taga olija Matiks - toimus autentimine. Seejärel otsustad Sa Mati sisse kutsuda - toimus autoriseerimine - loa andmine sisse tulla. "


Kus on minu andmed?

https://sisu.ut.ee/minuandmed/

Veebipõhiste andmete säilitamise, jagamise ja kustutamisega seotud teemad, pilveteenused ja
andmete pilves hoidmise ohud.
Õppematerjali läbinu on teadlik andmete eesmärgipärasest säilitamisest, jagamisest ja hävitamisest ning tunneb sellega kaasnevaid riske ja oskab valida sobivaid töövahendeid ja käitumisviise riskide maandamiseks. 


Nutiseadmete turvalisus

https://sisu.ut.ee/nutiturva/

Siin on sammsammult lahti räägitud kõik võimalikud nutiseadet ähvardavad ohud ja ka see, kuidas neid vältida. Teema on pisut pikem kui eelmised (läbimiseks kulub materjali koostaja hinnangul 3 akadeemilist tundi), aga nutiseadme turvalise haldamise osas kindlasti kasulik!