laupäev, 18. veebruar 2017

Socrative

Link keskkonnale: https://www.socrative.com/

  • Testide läbiviimise keskkond - õpilane saab vastata nutiseadmega (Socrative Student äpp) või arvutis (Student Log In).
  • Õpilane kontot keskkonda looma ei pea, õpetaja saadab talle toa numbri, millega test avaneb.
  • Korraga saab Socrative “tuppa” testi tegema tulla 50 osalejat.
  • Tasuta versioonis on ainult 1 “tuba” (st üks numbri või tähekombinatsioon, millega õpetaja saab õpilasi kutsuda teste tegema).
  • Toa nime saab hiljem ka muuta.
  • Võimalus on korjata ka anonüümset tagasisidet ja hääletada ning küsida vastuseid suulistele küsimustele (Quick Question).
  • Valmis testi saab ka paberkandjale välja printida.
  • Võimalus teste ka teistega jagada (SOC kood).
  • Õpetaja saab keskkonda kasutada Google kontoga.