Kursuse loomine Tera keskkonda

Teras on võimalik õpilastega jagada õppematerjale, samas saavad õpilased sinna üles laadida ka kodutöid (NB! Hetkel on kodutööd nähtavad ka kaasõpilastele) ning kirjutada kommentaare õpetaja küsimustele.

Uue kursuse loomiseks ning õpilastega jagamiseks on 2 võimalust:
1) Luua esmalt kursus ning siis lisada sinna liikmed (õpilased)
2) Luua kursus ainepäeviku kaudu, kõik ainepäevikus olevad õpilased lisatakse siis koheselt ka kursuse liikmeteks.

Kursuse loomine

Uue kursuse loomiseks klõpsa üleval menüüribal sõnal "Tera" ning vali siis paremalt nupp "Loo uus kursus".
Edasi tuleb kursusele anda nimi. Nimi võiks olla seotud õppeaine ja klassiga, et seda oleks kergem leida. Kursus ilmub nende õpilaste Teras, kes on kursusele lisatud, samas võib ühel õpilasel olla rohkem kui 1 kursus ning nimi aitab seda kergemini loetelust leida.
Kursusele materjalide lisamiseks on 2 valikut - ühe faili lisamiseks teema kohta sobib "Lisa tekst või fail" nupukene ning fail ilmub lingina nähtavalt otse kursuse põhilehel.
Kui ühe teema kohta on materjali rohkem, siis on mõistlik teha teema kohta kaust ning panna kõik töölehed või õppematerjalid ühte kausta. Kursuse põhilehel on siis näha kausta nimi ning sellel klõpsates saab õpilane alla laadida või avada kaustas olevat materjali.
Liikmete lisamiseks kursusele tuleb klõpsata "vaata/ muuda liikmeid" linki (helehall).
terve klassi lisamiseks tuleb klõpsata klassi numbril ning siis valida "Lisa kõik". Juhul kui on soov kursusele lisada klassist üksikuid õpilasi, siis tuleb õpilaste nimede ette linnuke panna. Õpilasi saab valida ka erinevatest klassidest.
Salvestama valikut ei pea, kui see on tehtud tuleb klõpsata linki "Tagasi kursuse materjalide juurde".

Kursusele saab lisada ka teisi õpetajaid õpetaja (juhendaja) rolli. Selleks tuleb liikmete valimise leht allapoole kerida ning seal ilmub nähtavale ka õpetajate nimekiri. Õpetaja lisamisel kaasjuhendajaks tuleb teha klõps tema nime taga oleval kirjal "on õpilane", siis muutub see "juhendajaks".
Liikmeid on võimalik alati ka muuta, selleks tuleb kursuse info alt klõpsata uuesti "Vaata/ muuda liikmeid" ning võtta linnuke nende nimede eest ära, kes kursuse materjale enam nägema ei pea.
Kõik kursusele üles laetud failid on kursuse liikmetele nähtavad.

Kursuse loomine ainepäeviku kaudu

Uut kursust on võimalik luua ka ainepäeviku kaudu. Selleks tuleb avada päevik ning klõpsata seal nupul
ja järgmisel lehel nupul
Edasi on võimalus luua uus kursus või ühendada päevik mõne varasemalt valmis tehtud kursusega.
Peale kursuse ühendamist liidetakse päevikus olevad õpilased kursusega. Materjali lisamiseks tuleb klõpsata päevikus nupul "Materjalid" (ilmub siis, kui päevikuga on seotud mõni kursus).
Kursuse eemaldamiseks päevikust tuleb klõpsata uuesti päevikus "Õpilased, õpetajad, Tera" -> "Seo päevik Tera kursusega" ning klõpsata kursuse nime ees nupul "Eemalda".